Nghị trường Discuss.vn

Nơi thảo luận của Vườn ươm QuocKhi.com

Mỗi Trường ĐH sẽ được tạo một trang riêng UAH.Discuss.vn để cho admin tự quản trị. Mọi vấn đề cần thảo luận sẽ đăng lên một trang trên UAH.discuss.vn/123 để tổng hợp ý kiến của các thành viên name.ename.vn/12. Mỗi trang sẽ có 2 nút: nút thảo luận công khai trên Discuss.vn (đăng trên discuss.vn) và nút Thảo luận kín thì đăng lên channel kín 

Các tỉnh thành và các ngành không cần lập channel kín mà đều đăng lên discuss nhưng tổng hợp lên những trang riêng trên Discuss để mọi người dễ theo dõi theo chủ đề đó

 5 Thảo luận theo chủ đề

A.Discuss.vn - Thảo luận về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, du lịch, nghệ thuật, ẩm thực, nông nghiệp, thời trang

B.opinion.vn - Chủ đề B về giáo dục

C.opinion.vn - Thảo luận về y tế sức khỏe làm đẹp

D.ThamLuan.com - Thảo luận về xây dựng, kiến trúc, bất động sản, hạ tầng

E.ThamLuan.com - Thảo luận về công nghệ, khoa học kỹ thuật

4 Thảo luận những vấn đề địa phương

MienBac.Discuss.vn - Miền Bắc thảo luận

B.opinion.vn - Miền Nam thảo luận

C.opinion.vn - Miền Trung thảo luận

D.ThamLuan.com - Tây Nguyên thảo luận

63 Nghị trường của mỗi tỉnh thành

HaNoi.Discuss.vn - Hà Nội thảo luận


30 Nghị trường về cộng đồng người Việt tại mỗi quốc gia

HaNoi.Discuss.vn - Hà Nội thảo luận

B.opinion.vn - Miền Nam thảo luận

C.opinion.vn - Miền Trung thảo luận

D.ThamLuan.com - Tây Nguyên thảo luận

 Tham luận theo loại ấn phẩm

opinion.vn - ý kiến về một vấn đề chung

BinhBau.com (chỉ có loại này phục vụ cho việc cấp danh hiệu của chuẩn tốt, còn lại tất cả  các loại khác đều thuộc về một nghị trường độc lập


SuThuc.com (chưa mua) (đăng bên press.vn)

TinKhan.com (đăng bên press.vn)

TinMat.com (đăng bên press.vn)

ThuToi.com

HoiGap.com / Hoikho.com / HoiRieng.com

Loiban.com

Loimoi.com

Thamluan.com

Loiuoc.com

Loikhen.com

TienBiet.com

Loicamta.com

Khanbao.com

Keucuu.com

TrungCau.com

TienCu.com

GhiCong.com

TranhCu.com

Giaiao.com

Uitroi.com

Tất cả tham luận theo dòng thời gian

Danh sách bên dưới được tuyển chọn từ những tham luận hay nhất, có nhiều lượt thích và có nhiều bình luận nhất trên ThamLuan.com


A12345.ThamLuan.com về vấn đề sách giáo khoa (2/9/2023)

A12345.ThamLuan.com về vấn đề trí tuệ nhân tạo

A12345.ThamLuan.com về vấn đề đối với Tiktok

Xem các năm trước

 2022

 2022

 2022

 2022

 2022

 2022