Opininon: nếu là ý kiến đơn thuần không có google docs thì sẽ có link A123.opinion.vn và mọi người bình luận bằng tiếng Anh. Nếu tham luận có google docs sẽ có link A123.thamluan.com. Nếu là một tin khẩn cần thông báo sẽ là A124.tinkhan.com (cái này sau khi mua tinkhan.net) mới công bố. Nếu là một cảnh báo sẽ là A123.warning.vn. Nếu là một than phiền sẽ là A123.thanphien.com. Nếu là một giải thưởng thì c.123.A1.prize.vn. Nếu là một obook mới xuất bản thì c.1233.obook.vn nếu là bài giảng sẽ là c.1234.lesson.vn. Nếu là một liên minh mới thì sẽ là c.brand.assoc.vn. Nếu là một truyện trào phúng thì A123.traophung.com / 122.thanhtroll.com. Nếu là một quy luật tự nhiên sẽ là 1234.luattroi.com, nếu là một bài học cảnh tỉnh về luật nhân quả sẽ là 123.luoitroi.com. Những tin trong docs dành cho level cao sẽ được cấp tên tinmat.com.

Nếu là khơi ra một câu hỏi để thảo luận thì sẽ là A1234.Discuss.vn  

Nếu là một bài giải đáp của opinion.vn thì sẽ là Q1234.opinion.vn trả lời về những vấn đề tại sao không đăng tin này tin kia, tại sao lại ưu tiên cho

Nếu là một cuộc bầu cử thì sẽ là A1234.Election.vn 

nếu là một cuộc đấu giá thì sẽ là A1234.Bidding.vn

nếu là một cao kiến sẽ có tên 123.caokien.vn

Nếu là một obook sẽ có tên A1234.obook.vn 

Nếu là một tin khẩn sẽ có 1234.TinKhan.com