Các group chuyên ngành

groups.opinion.vn

 Các group chuyên ngành này chỉ nhận thành viên đã có nhân hiệu

Các group chuyên ngành của Opinion.vn

Mỗi group chỉ công bố t.engineer.vn ai muốn vào group phải xin phép. Còn t.engineer.vn là kênh prite nhưng ai vào cũng được. 

t.Engineer.vn - Kênh của cộng đồng kỹ sư Engineer.vn bàn luận về các vấn đề kỹ thuật trong thế giới thật